پارســومـــاش | تحلیل کسب و کار

شرکت پارسوماش در سال 1382 تاسیس گردید و با همکاری جمعی از متخصصان حوزه های مختلف، خدمات آموزشی و مشاوره
در زمینه تحلیل و توسعه کسب و کار به شرکت های خصوصی و دولتی ارایه می کند
Image

چشم انداز سازمانی ما :

چشم انداز سازمانی عبارت است از تصويري از آينده كه سازمان قصد دارد در زمان مشخصی به آن دست يابد؛ در واقع چشم انداز سازمان همان آرزوهاي آتی سازمان در شرايط كنونی است.

همکاران ما

Image
دکتر نجفی
دکتر نجفی
 • دکترای مهندسی صنایع
 • مدیر کلینیک کسب و کار
 • مدیر بخش تحقیق و توسعه شرکت سایپا
دکتر نجفی
دکتر نجفی
 • دکترای مهندسی صنایع
 • مدیر کلینیک کسب و کار
 • مدیر بخش تحقیق و توسعه شرکت سایپا
دکتر نجفی
دکتر نجفی
 • دکترای مهندسی صنایع
 • مدیر کلینیک کسب و کار
 • مدیر بخش تحقیق و توسعه شرکت سایپا
دکتر نجفی
دکتر نجفی
 • دکترای مهندسی صنایع
 • مدیر کلینیک کسب و کار
 • مدیر بخش تحقیق و توسعه شرکت سایپا