خدمات ما در پیشبرد روند صعودی کسب و کار شما

تجزیه و تحلیل کسب و کار در هر سازمانی نقشی حیاتی برای برقراری ارتباط بین ذینفعان مختلف به منظور درک نیازها، ساختار، سیاست‌ها و عملکردهای کسب و کار برای یافتن راه‌حل‌هایی که به سازمان در دستیابی به اهداف مورد نظر خود کمک می‌کند، استفاده می‌شود.

مدل اجرایی

در این مدل، سازمان در چند گام ارزیابی می‌شود و هر یک از این گام ها در واقع حلقه‌های یک زنجیر به هم متصل هستند به گونه ای که خروجی هر گام، ورودی گام بعدی است بنابراین دقت در جمع‌آوری داده‌ها و پردازش آنها بسیار اهمیت دارد. صحت یافته‌های هر گام در تصمیم‌گیری و تعیین راهبردها مؤثر است و بدیهی است چنانچه دقت لازم به عمل نیاید، تشخیص عارضه و تجویز راهکار را با خطای جدی مواجه می­سازد.

Image

بررسی

مراد از بررسی، تحلیل محیط و سنجش عملکرد بنگاه است که پس از داده کاوی منجر به شناسایی نقاط ضعف و قوت ( عوامل درونی)  و فرصت ها و تهدید ها (عوامل بیرونی) می شوند. نشانه ها شواهدی هستند که پس از ارزیابی، آشکار می شوند. سپس این نشانه ها واکاوی می شوند تا ریشه کاستی ها و تهدید ها به عنوان عوامل "پس ران" و همچنین قوت ها و فرصت ها به عنوان عوامل "پیش ران" مشخص شوند. در گام بعدی نتایج به کارگروهی که مدیر ارشد در راس آن است گزارش می شود تا پس از گفتگو، راهبردها اتخاذ شوند. پس از پذیرش راهبردهای منتخب، راهکار های اجرایی در قالب نقشه راه و برنامه های عملیاتی تدوین می شوند. انتظار می رود با اجرای راهکارها و برنامه ها، بهبود حاصل شود و اثر مثبت آن پس از گذشت زمان در شاخص های عملکردی و نشانه های سازمان مشاهده گردد.

کارگاه آموزشی

به منظور کاهش ریسک ناشی از داده های غلط، یک دوره فشرده سه روزه برای مدیران و کارشناسان ارشد سازمان برگزار می شود تا ادبیات موضوع و همچنین ضرورت و اهمیت آن برای سطوح مختلف مشخص شود. این دوره آموزشی موجب همراستایی تصمیمات مدیر ارشد، تیم مشاوران و کارکنان سازمان در جهت اجرای موفق پروژه عارضه یابی خواهد شد.

Image

گام بررسی به عنوان نخستین و مهمترین گام از پروژه عارضه یابی شامل شناخت دو بخش محیط و عملکرد سازمان است     

Image
Image

الف) محیط

نقطه ی شروع برای انجام تحلیل وضعیت، فضای بیرونی است.  ایجاد یا حذف این فضا در اختیار سازمان نیست اما می توان به نوعی آن را مدیریت کرد. محیط شامل محیط کلان، محیط صنعت و محیط سازمان است که باید لایه به لایه مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. بررسی روندها یا شرایط در فضای بیرونی، به مدیران کمک می کند تا اهداف و وظایف استراتژیک شرکت را شکل دهند.
هر بنگاه اقتصادی برای انجام ماموریت خود با دو محیط در پیرامون مواجه است نزدیک ترین محیط که بازیگران اصلی آن مشتریان، رقبا و تامین کنندگان هستند، محیط خرد (Micro Environment) نامیده می شود و محیط دورتر و بزرگتر که عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیست محیطی در آن نقش اساسی دارند را محیط کلان (Macro Environment  ) می نامند. در واقع عوامل محيطي به دو دسته تقسيم مي‌شوند دسته اول عواملي مانند مشتريان، تامين­كنندگان و رقبا هستند که به طور مستقيم  بر عملكرد و كسب و كار سازمان تأثير می گذارند و به آن قلمروي سازمان گويند و دسته دوم عواملي مانند سياستهاي دولت و برخي قوانين ومقررات هستند كه به طور غيرمستقيم که برعملكرد سازمان مؤثرند.
  • عوامل محیطی در 10 گروه و با شاخص های متعددی سنجیده و تحلیل می شوند که به شرح زیر است:
Image

ب) عملکرد

در گام بعدی لازم است عملکرد شرکت مورد بررسی و ارزشیابی قرار گیرد. در اینجا فاکتورهایی که منشا درونی دارند با جزییات و بر اساس معیارهای قابل اندازه گیری سنجش می شوند. خروجی این بخش نقاط قوت و نقاط ضعف بنگاه اقتصادی را به ما نشان می دهد.
از جمله کارهای موثر برای شناخت وضعیت واحد صنعتی، بررسی وضع موجود و عملکرد آن در چند سال گذشته است. یک شرکت را می توان از منظرهای گوناگون مورد نقد و بررسی قرار داد و بر اساس شواهد و مستندات و طراحی و تکمیل پرسشنامه هایی، عملکرد بنگاه را مورد سنجش قرارداد. مجموع شاخص هایی که در این فرایند ارزیابی و ارزشیابی می شوند، نقاط قابل بهبود یا ضعف و همچنین نقاط قوت یا شایستگی های بنگاه را مشخص می کند. بدیهی است هرگونه ضعف و نارسایی یک واحد تجاری کاهش بهره وری را به دنبال دارد و مانع تحقق اهداف و برنامه ها می شود. در واقع ریشه این ناتوانی ها همان عارضه ای است که مدیران بنگاه و مشاوران به دنبال یافتن آن هستند.
از سوی دیگر نقاط قوت هر سازمان کلید ادامه‌ی حیات آن در عرصه‌ی رقابت سالم در بازار صنعت و کسب‌وکار است. تقویت نقاط قوت و شناخت و رفع عارضه ها و مشکلات احتمالی سازمان می‌تواند به شکل‌گیری یک سازمان سالم و باکیفیت کمک کند. سازمانی که تمام بخش‌های آن همسو با راهبردها و در جهت اهداف حرکت می کنند، احتمال شکست را به کمترین حد خود خواهد رساند.
 
بخش های چهارگانه زیر در بررسی عملکرد مورد سنجش و تحلیل قرار می گیرند:
Image

1 -رهبری

نفوذ و اثر گذاری مهمترین ویژگی یک رهبر است و در واقع با نفوذ در قلب دیگران، اراده خود را جهت اعتلای سازمان عملی می کند. این خصیصه از میزان قدرت آنها سرچشمه می گیرد و بر پایه همین توانایی مسیر تحول را تعیین و با ترسیم یک چشم انداز الهام بخش از آینده، مفهوم بصیرت و تغییر را در سازمان جاری می کنند. رهبر با تصمیمات به موقع و اثر بخش، چشم انذاز را در تمام سطوح سازمان ترویج و منتشر می کند و با ساختن تیم هایی کارآمد عوامل را به سمت اهداف متعالی و در جهت تحقق چشم انداز هدایت می کند. بر اساس نظریه‏های جدید مدیریت، نقش مدیر در مقام رهبری شامل روابط متقابل وی با مرئوسان است.

اهمیت و ضرورت رهبری از آنجا ناشی می‏شود که باید نیازمندی‏های روانی و اجتماعی افراد را با مقاصد سازمان وفق دهد و رسالت وی بر دو پایه تعالی و تولید استوار است. بدین صورت رهبری موضوعی محدود به افرادی خاص در بالای هرم سازمان نیست و باید آن را از همه کارکنان سازمان در همه سطوح و بخش ها انتظار داشت.  این تصور که صرفا افرادی استثنایی در راس سازمان می توانند وطیفه رهبری را ادا کنند و همه نقش ها را به عهده بگیرند، نشدنی و خطرناک است و در دراز مدت سرانجامی جز شکست ندارد.همان گونه که اشاره رشد، رهبری نخستین بخش از عملکرد درونی است که مورد تحلیل و واکاوی قرار می گیرد تا مسیر برای افزایش بهره وری و توسعه بنگاه اقتصادی فراهم گردد.
عملکرد بخش رهبری در 7 گروه و با  شاخص های متعددی سنجیده و تحلیل می شوند که به شرح زیر است:
Image

2 -مالی

تحلیل مالی روندی است که طی آن عملکرد کسب و کار بررسی می شود و نتایج حاصل از آن، میزان ثبات فعلی و روند آینده واحد تجاری را تا حدود زیادی نشان می دهد. این تحلیل به رهبران و مدیران کمک می کند تا ضمن مروری بر گذشته راحت تر بتوانند تصمیمات موثری برای سازمان اتخاذ کنند. تحلیل مالی ‌‌می‌تواند به‌منظور بررسی روندهای اقتصادی، تنظیم نمودن سیاست‌‌های مالی، تعریف پروژه های بهبود و توسعه مورد استفاده قرار گیرد.

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی عملکرد سالهای گذشته را ارزیابی و پیش‌بینی آینده را تسهیل می کند. از جمله این اقدامات آنالیز روندهای مالی است و تجزیه و تحلیل‌ های افقی و عمودی صورت‌ های مالی روند ملموسی از وضعیت یک شرکت را در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می دهد. یکی از رایج ترین روش های بررسی عملکرد مالی، تحلیل صورتحساب سود و زیان و ترازنامه چند سال متمادی است. از سوی دیگر محاسبه و تحلیل نسبت‌های مالی در واقع مقایسه دو قلم از صورت‌های مالی است که از ترازنامه یا صورت سود و زیان مشتق می‌شوند در بیان حال و آینده یک بنگاه اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. از آنجایی که عملکرد هر واحد تجاری اثر خود را در صورت های مالی نشان خواهد داد، در این مرحله با تحلیل همه جانبه سعی در کشف کاستی ها و نواقص خواهیم داشت تا پس از رفع عارضه ها، جریان مالی در بهترین وضعیت ممکن قرار گیرد.

 

عملکرد  بخش مالی در 7 گروه و با  شاخص های متعددی سنجیده و تحلیل می شوند که به شرح زیر است:

Image

3 -عملیات

عملیات مجموعه ای از فرایندها و عملکردهای اجرایی است که تبدیل ورودی های خام به خروجی های مورد نظر و منطبق بر ویژگی های استاندارد را به عهده دارند. در بین فرآیندهای مختلف سازمان، این بخش برای بهبود کارایی خط تولید تلاش می کند تا اطمینان حاصل کند محصولات نهایی بهترین ارزش و کیفیت را به مصرف کنندگان ارائه می دهند. برنامه ریزی تولید نیز از بخش های مهم و اثر گذار حوزه عملیات است که با پایش و اندازه گیری، فرایند را تحت کنترل دارد تا با کمترین هزینه و بالاترین راندمان به وظایف خود عمل کنند. یک سیستم پشتیبانی از جمله نگهداری و تعمیرات، زنجیره تامین  می تواند در استفاده حداکثری از ظرفیت تولید موثر باشد.

در مدیریت تولید روندهای مدیریتی بر تولید محصولات فیزیکی تاکید دارد و چنانچه روندهای خدماتی نیز در نظر گرفته شود مدیریت عملیات آشکار خواهد شد. در واقع  اهمیت مدیریت تولید و عملیات در این امر نهفته است که هر دو این روندهای مدیریتی در جهت تلاش برای تولید محصول یا خدمتی کاملا منطبق بر الزامات و تقاضای بازار هدف است. در این گام داده های مربوط به گروه های هفتگانه زیر مجموعه عملیات بررسی و نحوه عملکرد آنها سنجش می شود. ضعف های احتمالی برای یافتن ریشه ها واکاوی می شود و در نهایت با تخصیص منابع لازم نسبت به رفع آن اقدام خواهد شد.

 

 عملکرد بخش عملیات در 7 گروه و با شاخص های متعدد سنجیده و تحلیل می شود که به شرح زیر است:

Image

- فرایند و فراوری

تولید یا فرآوری به معنی تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود است. فعالیت های  تولیدی سلسله اقداماتی هستند که برای تبدیل منابع به کالاهای مورد نیاز صورت می‌گیرد. تمام اقدامات و فعالیت­های واحدهای صنعتی، حول تولید می گردد. معمولا در صورت کاهش یا عدم فعالیت بخش تولید، سایر بخش ها نیز به شدت تحت تاثیر قزرار خواهند گرفت. افزایش رقابت جهانی درمحیط تولید باعث ایجاد تولیدات متنوع کاهش زمان تولید افزایش استانداردهای کیفیت و هزینه های رقابتی می شود. در این شرایط رقابتی نیاز به روش هایی که سازمان توسط آن قادر به ارائه محصولات خود در هر شرایط وبا هر تغییری باشد رااجتناب ناپذیر می کند. برای افزایش راندمان بخش تولید، به روز رسانی فرآیندهای مرتبط نیز اقدامی بسیار مهم و تأثیرگذار است که ارتباط مستقیم با فناوری و دانش فنی دارد.

- دانش فنی و فناوری

تغییر شرایط بازار از محرک های اساسی توسعه استراتژی های فناوری است. نخستین و مهمترین عملی که بر تمایز اثر دارد، سیاست بنگاه است و چنانچه فناوری بر ایجاد تمایز محصول یا خدمات نقش داشته باشد، اتخاذ راهبردهای تغییر فناوری، اولویت واحد تجاری است. در سطح کلان مدیریت صحیح تکنولوژی از اهداف اساسی برنامه های توسعه است و سیاست گذاری ها به سوی یادگیری تکنولوژی و افزایش دانش فنی به عنوان یک تصمیم استراتژیک محسوب می شود. تکنولوژی می تواند ورود به صنعت را تسهیل کند و یا ورود به آن را با موانع جدی مواجه نماید در نتیجه سطح فناوری برای ماندن و توسعه محصولات ارزش حیاتی دارد بنابراین با عنایت به سرعت اعجاب آور تغییرات تکنولوژی، عقب ماندگی از این روند، از دست دادن رقابت پذیری و ورود به بحران را به دنبال خواهد داشت. تکنولوژی از طریق بهبود کارایی جهت بالا بردن انعطاف پذیری سیستم تولید، قدرت رقابت سازمان را بالا برده و همزمان ورود به بازارهای جهانی را هموارمی سازد.

- کنترل کیفیت و بازرسی

هر واحد تولیدی باید اطمینان حاصل کند که کالاهای تمام شده حداقل استانداردهای کیفیت را دارند. به غیر از بررسی خطای محصولات در فرآیند تولید، این بخش باید آزمایشات لازم را روی نمونه های اولیه محصولات جدید انجام دهد تا قبل از تولید انبوه، از معیارهای کیفی برخوردار باشد. واحد کنترل کیفیت مسئول بررسی و نظارت بر صحت اجرای امور می­باشد تا خروجی مجموعه در محدوده­ی مجاز و استاندارد جای بگیرد. در بحث استانداردها و کنترل کیفیت، نتایج مختلفی نهفته است که می­توان به شهرت و اعتبار بر گرفته از نشان استاندارد ملی، کاهش هزینه­های ناشی از نارضایتی مشتری،کاهش هزینه­های بازیافت و افزایش ارزش برند اشاره کرد. در نتیجه، مهم­ترین خروجی توجه به کنترل کیفیت و استاندارد، رشد ارزش برند و البته کسب سهم بازار و درآمد بیش­تر است. بازرسی فنی از دستگاه‌ه‌ها، ماشین‌آلات و قطعات از مهمترین فعالیت های صنایع به شمار می رود و وظیفه اصلی آن شناسایی عیوب و نواقص کالا و مواد است. در واقع انطباق با الزامات مهمترین وطیفه این بخش است و عدم کارایی آن در تشخیص عدم انطباق ها ممکن است ضایعات را افزایش و سودآوری را کاهش می دهد. فقدان دانش و تجهیزات بازرسی مخاطرات جانی و مالی به دنبال خواهد داشت.

- سوخت و انرژی

در هزار ه سوم که از طرفی با محدودیت منابع و از طرفی با تشدید الزامات زیست محیطی مواجه هستیم، بهینه سازی مصرف انرژی یکی از مسایلی است که مدیران سازمان ها به ویژه واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند.

منظور از مدیریت انرژی، کاربرد مناسب ترین فناوری برای بهینه کردن میزان مصرف حامل­های انرژی و سوخت است که منجر به کاهش بهای تمام شده خواهد شد.

- نگهداری و تعمیرات

نگهداری و تعمیرات از حیاتی ترین بخش های عملیات برای واحدهای صنعتی است که با روش تولید پیوسته کار می کنند. توقفات اضطراری ناشی از عدم کارایی این واحد می تواند تاثیر مستقیم بر کاهش راندمان و کاهش سودآوری داشته باشد. هر ساله در صنایع تولیدی هزینه تولید از دست رفته به دلیل توقف های برنامه ریزی نشده خسارات زیادی به بنگاه های اقتصادی وارد می کند. مهمترین ماموریت مدیریت نگهداری و تعمیرات تلاش برای حفاظت از دارایی های فیزیکی و پشتیبانی مناسب برای تداوم تولید و استفاده حداکثری از ظرفیت کارخانه است. به کارگیری سیستم نگهداری و تعمیراتِ می‌تواند نقش بسیار زیادی را در کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی ایفا نماید. اما این تأثیرات تنها محدود به هزینه نبوده و در سرعت ارائه محصول در کل زنجیره تامین، کیفیت محصول، قابلیت اطمینان، چابکی سازمان و عواملی از این دست نیز تاثیر به سزایی دارد. از این رو می‌توان به نقش مهم و تأثیر گذار استراتژی‌های مختلف نگهداری و تعمیرات بر روی کسب و کار یک بنگاه اقتصادی پی برد.

- مدیریت پسماند، پساب و ضایعات

واحدهای صنعتی مکلف هستند تا برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع رسانی را جهت کاهش پسماندها را انجام دهند. با توجه به تنوع کارخانجات صنعتی و حجم بالای پساب های صنعتی، شایسته است روش‌های مناسب برای  شناسایی و تصفیه فاضلاب‌های صنعتی به عمل آورند.  محاسبه ضايعات، مقايسه عملكرد، شناسايي فرصتهاي بازیافت ضايعات و كاهش ضايعات از جمله برنامه هایی است که علاوه بر سودآوری، نشان از تعهد به مسوولیت اجتماعی و خوشنامی به عنوان حامی صنعت سبز دارد

- مدیریت زنجیره تامین

مدیریت زنجیره تامین به مدیریت جریان محصولات و خدمات اطلاق می شود که از تولید محصولات آغاز و به مصرف ختم می شود. مدیریت زنجیره تامین، شامل تامین و نگهداری مواد اولیه برای تولید  کالای نهایی است و تلاشمی کند با یکپارچه سازی فعالیت ها و جریان اطلاعات زنجیره ای را برای دستیابی به بهره وری در سازمان فراهم آورد. در این مسیر مشتریان، تامین کنندگان و فروشندگان قرار دارند که با تعاملات برد- برد در صدد دستیابی به ارزش افزوده حداکثری هستند. در واقع مدیریت زنجیره تامین، ادغام مدیریت عرضه و تقاضا است. با استفاده از استراتژی ها ست و همه عناصر این این فرآیند برای به حداقل رساندن هزینه ها و ارزش آفرینی متقابل تلاش می کنند. در مجموع منبع یابی از استراتژی های اساسی دپارتمان زنجیره تامین است.

4 -بازار

شناخت مشتریان برای موفقیت در هر کسب و کاری مهم است. بدون درک عمیقی از مشتریان، توسعه محصولات و تناسب سازی با نیاز بازار میسر نخواهد بود. ی که واقعاً متناسب با نیازهای آنها باشد، دچار مشکل خواهید شد. تجزیه و تحلیل بازار یکی از روش های مدیریتی  برای پاسخ به پرسش هایی در باره مشتریان و رفتار مصرف کننده، رقبا، چشم انداز صنعت و وضعیت بازار فعلی است. این فرایند زمینه اتخاذ استراتژی هوشمندانه ای را برای رشد و توسعه کسب و کار فراهم می کند.

تحقیق و تحلیل بازار نشان می دهد در آینده چه میزان تقاضا برای محصولات وجود دارد و سهم بنگاه از فروش صنعت چقدر است و چگونه می توان آن را افزایش داد. بخش بندی منطقی و تعیین بازارهای هدف برای پاسخ به  نیاز و تقاضای به شدت متغیر مشتری، تصمیم حساسی است که می تواند موقعیت شرکت را در صنعت تثبیت کند و یا ارتقا دهد. روشن است بدون تحلیل نقاط ضعف و قوت رقبا اتخاذ هر نوع استراتژی بازار می تواند همراه با ریسک بالایی باشد. تحلیل رقابتی بخش مهمی از طرح بازاریابی شرکت شما است. با استفاده از این ارزیابی، می توانید دریابید که چه چیزی باعث منحصر به فرد شدن محصول و یا خدمات شما می شود و برای جذب بازار هدف باید چه ویژگی هایی داشته باشید.این اقدامات برای ایجاد مزیت رقابتی که از ضروریات اساسی در کسب و کار است اهمیت بالایی دارد. ایجاد یک تحلیل بازار مناسب، یک تمرین بسیار ارزشمند است. این امر به شما کمک می کند تا نقاط کور خود را کشف کنید و شما را برای رقابت با کسب و کار های دیگر آماده کند. مهم تر از همه، این فاکتور به شما در درک مشتریان کمک می کند تا بتوانید بهترین خدمات ممکن را به آنها ارائه دهید.

 

عملکرد بخش بازار در 7 گروه و با شاخص های متعدد سنجیده و تحلیل می شود که به شرح زیر است:

Image
Image

ارزیابی

همانگونه که اشاره شد، در گام نخست داده ها جمع آوری و محاسبه می شوند تا پس از بررسی محیط درون و بیرون، نشانه هایی که بیانگر نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید هستند، آشکار شوند. اغلب این نشانه ها بیانگر پیشامدهای ناخوشایندی مانند توقفات پیش‌بینی‌نشده در تولید، پیامدهای ایمنی، جنبه های زیست‌محیطی، کاهش فروش، خرابی‌های مکرر ماشین آلات و اختلال در فرآیند ها هستند که می تواند خسارت های جدی و گاه غیر قابل جبرانی وارد نماید. تعیین و محاسبه شاخص های عملکردی در این مرحله به دست می آیند که باید با یک معیار معینی سنجیده شوند تا میزان انحراف از معیارها  و فاصله از اهداف و الزامات مشخص شود. از این رو لازم است علل ریشه ای بروز خطا ها و روندهای ناخوشایند شناسایی شوند که این کار با واکاوی داده ها در گام بعدی میسر خواهد شد.

Image

واکاوی

ذهن بشر همواره در جست‌وجوی روابط علت و معلولی و الگوسازی است بنا براین ریشه یابی با روش های خطی ما را به نتایج نادرستی هدایت می کند. رویدادها و روندهای واحد صنعتی شبکه‌ای چند شاخه‌ای از دلایل است که با تعامل با یکدیگر نتایج غیر قابل پیش بینی رقم می زنند. بنابراین برای کاستن از تکرار خطا باید عوامل به روشی ساخت یافته شناسایی شوند. برای کاوش در داده ها، دیده ها و شنیده ها ابزارهای گوناگونی وجود دارد که به وسیله آنها می شود به ریشه بروز مشکلات و موانع پی برد. ذکر این نکته ضروری است که به منظور افزایش کارایی و اثربخش واکاوی، این فرایند به صورت تیمی و با حضور کارشناسان سازمان و کارشناسان مشاور انجام می شود
تحلیل درخت خطا یکی از روش های تحلیلی است که با استفاده از داده های کمی برای شناسایی خرابی ها در سیستم و طراحی، به عنوان مکمل برای تشخیص علل ریشه ای کاربرد دارد.  روش دیگر، تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای است که در آن علاوه‌ بر اینکه اطلاعات جمع‌آوری شده به صورت توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند، با یکدیگر نیز مقایسه می‌شوند. راه دیگری برای واکاوی داده ها، روش پژوهش تبیینی است که اطلاعات از منابع مختلف جمع آوری می شوند و برای درک هرچه بیشتر مخاطب، کاربرد دارد. مطالعه تبیینی برای بدست آوردن اطلاعات در مورد ارتباط میان علل و نتایج حاصل از شواهد است. روش تفسیری نیز به دنبال کشف تجارب افراد، دیدگاه آن ها است. مطالعات تفسیری به طور معمول ماهیتی قیاسی دارند و اغلب مرتبط با روش های کیفی به جمع آوری اطلاعات و تحلیل می پردازد. این روش بر اساس درک های متفاوت و متکثر از متون، و سایر مستندات بصری شکل می گیرد.
Image

راهکار

پس از واکاوی و رسیدن به ریشه های بروز مشکلات، باید چاره ای برای برون رفت از وضعیت نامطلوب اندیشیده شود. حل مساله فرایند پیچیده ای است که نیازمند مهارت های چندگانه است. در این مرحله تیم های کاری با تخصص های گوناگون شامل کارشناسان مجرب فنی، مالی و بازاریابی و متناسب با نوع عارضه تشکیل می شوند و به کشف راهکارها می پردازند. این گروه به کمک تفکر خلاقانه و با تکیه بر قدرت تخیل و دانش خود تلاش می‌کنند راهکارهای متنوع و متعددی برای حل چالش ها بیابند.

گرچه بحث و گفتگو ها دارای محدودیتی نیست اما در نهایت باید مناسب ترین راهکار از میان راه های مختلف، ارزیابی و گزینش شود. کارفرما در این مرحله به دنبال پاسخی دال بر اثر بخشی راهکارها هستند. از جمله اینکه آیا این راهکار منجر به حل مشکلات و رفع موانع خواهند شد؟ بنابراین بدیهی است برای انتخاب راهکار بهینه فهرستی از معیارها تعیین می شود تا بتوان با ارزیابی کمی و کیفی آنها، مناسب ترین و موثرترین راهکار ممکن انتخاب شود. در نهایت و پس از هزینه – فایده و بر اساس راهکارهای منتخب، پروژه های بهبود برای رفع عارضه تعریف می شوند.

Image

انجام

اجرای راهکار آخرین گام از پروژه عارضه یابی است و انتظار می رود با تخصیص منابع مورد نیاز از جمله منابع انسانی، منابع مالی و زیرساخت های لازم زمینه رفع عارضه ها فراهم شود. پس از یافتن راهکارها، برنامه عملیاتی که در آن چیستی، چرایی و چگونگی روش حل مساله و منابع لازم بیان شده است، انجام می شود. کارگروه های اجرایی با انجام فعالیت هایی که در نقشه راه مشخص شده است برای تحقق اهداف مندرج در پروژه های بهبود، تلاش می کنند.

Image

بهبود

پس از انجام برنامه های عملیاتی و اجرای پروژه های بهبود، به منظور حصول اطمینان از اثربخشی اقدامات صورت گرفته، در بازه های زمانی معینی نسبت به ارزیابی عملکرد سازمان اقدام می شود. این بازه زمانی متناسب با نوع و شدت عارضه تعیین می شود. روشن است بازه زمانی تشخیص اثربخشی اقدامات جهت کاهش ضابعات کمتر از بازه زمانی مورد نظر برای افزایش فروش است. در هر صورت بهبود، نقطه پایانی پروژه است و در صورت تشخیص درست عارضه و انجام درست برنامه ها، اهداف و چشم انداز سازمان محقق خواهند شد. در این گام انتظار می رود گردش فرایندها از تامین مواد تا ساخت و تحویل محصول به مشتری مسیر مطلوبی داشته باشد.